Majanduspoliitika kujundamine digiajastul

Mikrokraadiprogrammi eesmärk on anda laiapõhjalised teadmised tehnoloogia rakendamise võimalustest ja piirangutest avaliku sektori majanduspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel.

Õppekeel: inglise
Toimumisaeg: (04.09.2023– 31.01.2024) kuupäevad täpsustamisel. 
Maht: 15 EAP-d
Hind: 1920 eurot
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: põimõpe
Registreerumise tähtaeg: 21.08.2023
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: jah
Lisateave: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313

Programm sobib juhtidele, konsultantidele, ametnikele (nt avaliku sektori teemajuhid), magistrantidele, kellel on juba bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.

Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega TÜ töötajad ja Eesti eri ettevõtete praktikud. 

Mikrokraadiprogrammi läbinu:

  • saab aru tehnoloogilise arengu mõjust avaliku sektori juhtimisele ja majanduspoliitika kujundamisele;
  • oskab näha tehnoloogia rakendamise võimalusi keeruliste probleemide lahendamiseks spetsiifilistes avaliku sektori valdkondades;
  • omab ülevaadet erinevatest digilahendustega kaasnevatest väljakutsetest ja riskidest;
  • suudab hinnata digitaalsete tehnoloogiate investeeringute maksumust;
  • loob kontakte tehnoloogiafirmadega ja teadlastega teistest valdkondadest (meditsiin, IT, robootika, keskkond).

Programm koosneb viiest õppeainest, mida loetakse koos magistriõppekavadega „Kaasaegne majandus“ ja „Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamisel“ sügissemestril.

SVMJ.08.009 e-Eesti meistriklass (3 EAP-d)
SVMJ.08.010 Digitaalne riigirahandus ja teenuste arendus (3 EAP-d)
SVMJ.08.011 Suurandmete analüüs ja majanduspoliitika kujundamine reaalajas (3 EAP-d)
SVMJ.08.012 Rahvusvaheline digireguleerimine, andmekaitse ja konkurentsipoliitika (3 EAP-d)
SVMJ.08.013 Küberturvalisuse ja -kaitse ökonoomika (3 EAP-d)


Õppetöö on kavandatud kaks korda kuus. Iga õppeaine toimumisajad leiab õppeaine lehelt.

Vastuvõtu aluseks on 1) bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja 2) motivatsioonikirja esitamine.

Lühikese motivatsioonikirja palume sisestada palume kursusele registreerumisel väljale „täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega“. Palume esitada seal oma hariduslik ja tööalane taust ning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.

Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, on vajalik esitada haridust tõendav dokument, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee kursusele registreerumise tähtajaks.

 

Loe lisaks ja registreeru

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Registreerumise lõpuni on veel jäänud

Kaasaegsed finantsinstrumendid

Kaasaegsed finantsinstrumendid
Tudeng ja tudengivari

Ülikool ootab tulevasi üliõpilasi tudengivarjuks

European Scholarship Programme - You and Europe

Stipendiumiprogramm „Sina ja Euroopa“