Organisatsiooni infosüsteemid ja turvalisus

Mikrokraadiprogrammi eesmärk on süvendada teadmisi ja oskusi organisatsiooni infosüsteemide turvalise arendamise, halduse ning auditeerimise juhtimise kohta.

Õppekeel: eesti
Toimumisaeg: (07.09.2023–16.06.2024) kuupäevad täpsustamisel
Maht: 12 EAP-d
Hind: 1800 eurot
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: põimõpe
Registreerumise tähtaeg: 21.08.2023
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: jah
Lisateave: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313

Vähemalt bakalaureusekraadiga majandus- või ärivaldkonna spetsialistid, kelle töö on seotud majandusarvestuse või finantsjuhtimisega ning kes vajavad süvendatud teadmisi organisatsiooni infosüsteemide kasutusvõimalustest ja nende turvalisusest. Eeldatav töökogemus vähemalt viis aastat.

Akadeemiline tipptase (kaasprofessor), eriala tippspetsialist (kutsetunnistus ja kutseorganisatsiooni liige), praktiline kogemus (töökogemus).

Programmi läbinud õppija:
1) teab organisatsiooni protsesse toetavate infosüsteemide toimimisloogikat ning oskab kasutada seda nende analüüsimisel ja arendamisel koostöös inseneridega;
2) teab infosüsteemi eetilisuse ja privaatsusega seotud probleeme ning oskab analüüsida ja juhtida nende küsimustega seotud riske;
3) oskab analüüsida infosüsteemi toimimist, pakkuda lahendusi andmete kaitsmiseks ja juhtida infosüsteemide arendamise projekte.

Programm koosneb kolmest õppeainest: SHUH.04.013 Infosüsteemid (6 EAP-d), SVMJ.06.017 Audit ettevõtte juhtimises (3 EAP-d), MTAT.07.028 Infoturve (3 EAP-d).

Õppetöö toimub sessioonõppena ja osaliselt veebikeskkonnas. Analüüsitakse (mh õppijate enda) organisatsioonide infosüsteemide arendamise ja kasutamise praktilisi probleeme, kasutades teoreetilisel raamistikel ja parimatel tavadel põhinevaid analüüsimeetodeid.

Õppetöös kasutatakse rohkesti erinevaid aktiivõppemeetodeid, nagu juhtumianalüüs, diskussioon, rühmatööde ettekanded ja analüüs jne. Õppetöö toimub koostöös eriala kogenud praktikutega.

Link sügissemestri tunniplaanile (tunniplaan on nähtav avanevas kalendris edasi liikudes alates 4. õppenädalast (30. septembrist)). Lisaks leiab iga õppeaine toimumisajad õppeaine lehelt.
Kevadsemestri tunniplaan valmib detsembris.

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja vähemalt viieaastane töökogemus.

Motivatsioonikirja palume sisestada kursusele registreerumisel väljale „täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega“.


Motivatsioonikirjas palun vastake järgmisele küsimustele:
1) Milline on teie eelnev haridus?
2) Milline on teie töökogemus?
3) Miks soovite õppida selles mikrokraadiprogrammis?

 

Loe lisaks ja registreeru

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Registreerumise lõpuni on veel jäänud
Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta