Autor:
DALL*E

Tehnoloogiaettevõtlus

Tehnoloogiaettevõtluse näol on tegemist on innovaatilise mikrokraadi programmiga, mille eesmärk on anda mitmekülgseid teadmisi tehnoloogiaettevõtlusest, ettevõtte kasvatamisest ja juhtimisest. Mikrokraadiprogramm on mõeldud tehnoloogiaettevõtlusest huvitatutele, kes soovivad asutada oma ettevõtte või arendada seda. Programmis keskendutakse kaasaegsetele ärimudelitele, sektori eripäradele, rahvusvahelistumisele ning teadmus- ja tehnoloogiapõhisele ettevõtlusele.

Õppekeel: eesti
Toimumisaeg: 05.02.2024 – 31.05.2024. Vaata täpsemaid kuupäevi altpoolt.
Maht: 12 EAP-d
Hind: 1800 eurot
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: põimõpe
Registreerumine algab: 01.12.2023
Registreerumise tähtaeg: 21.01.2024
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: jah
Lisateave: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313

Mikrokraadiprogrammis saab ülevaate kaasaegsest teadmus- ja tehnoloogiapõhisest ettevõtlusest, ärimudelitest, sektori eripäradest võrreldes teiste traditsiooniliste ettevõtlusvaldkondadega, teadmussiirdest, rahvusvahelistumisest, tehnoloogiaettevõtete rahastamisest ja kasvust, intellektuaalomandi rollist, tootearendusest jpm. Oma kogemusi jagavad tehnoloogiasektoris tegutsevad ettevõtjad.

Programm on suunatud ettevõtete juhtidele, tehnoloogia- ja ettevõtlusvaldkonnast huvitatutele, tehnoloogiasektoris tegutsevatele inimestele, aga ka kõigile teistele, kes on huvitatud või puutuvad erinevatel viisidel kokku nii ettevõtluse kui ka tehnoloogiaga.

Õppejõududeks on Tartu Ülikooli töötajad ja ülikoolivälised praktikud: Piia Vettik-Leemet, Juta Jaani, Iuliia Trabskaia ja Siim Läänelaid. 

 

Programmi on kaasatud mitmed Eesti ettevõtete juhid ja eksperdid. tehnoloogilise väljakutse esitab lahendamiseks OÜ Flowit juht ja tarkvaraarendaja Juhan Pukk ja turismiettevõtja Tarmo Schmidt.

Mikrokraadiprogrammi läbinu

  • saab aru tehnoloogiaettevõtluse eripäradest ja väljakutsetest, ettevõtlusprotsessist, tehnoloogia rollist selles;
  • teab tehnoloogiaettevõtete arengu seaduspärasusi, ettevõtete olukorda maailmas ja Eestis, turusuundumusi, ärivõimalusi nii Eestis kui ka maailmas;
  • saab aru tehnoloogiaettevõtte asutamisest, rahastamisest, juhtimis- ja tugiprotsesside eripäradest, strateegilistest valikutest ja kasvuvõimalustest;
  • orienteerub tehnoloogiaettevõtte ärikontseptsioonides ja valdkonna põhimõistetes;
  • oskab analüüsida ja kujundada tehnoloogia- ja teadmuspõhist ettevõtlusprotsessi, ettevõtte strateegiat ja ärimudelit.

Õppetöö toimub 2023/2024. õppeaasta kevadsemestril. Mikrokraadiprogramm koosneb kahest õppeainest:

Iga õppeaine toimumisajad leiab mikrokraadiprogrammi lehelt.

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning motivatsioonikiri. Palume motivatsioonikirja sisestada kursusele registreerumisel väljale „täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega“.

Esitage motivatsioonikirjas oma haridus- ja tööalane taust ning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.

Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, palume esitada haridust tõendava dokumendi, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee 22. jaanuariks 2024.

Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 31. jaanuaril 2024. Kohtade arv on piiratud.

 

Loe lisaks ja registreeri siin

tehnoloogiaettevõtlus
Praktiline väljakutsete lahendamine
Osana Tartu Ülikooli majandusteaduskonna pakutavast "Tehnoloogiaettevõtluse" mikrokraadiprogrammist toimub kaasahaarav õppemoodul, kus osalejad saavad reaalajas lahendada ettevõtlusmaailma päris väljakutseid. Selle programmi raames tutvustatakse osalejatele juhtumeid ja väljakutseid ettevõtete igapäevatööst. Näiteks, sel aastal toob OÜ Flowit juht ja tarkvaraarendaja Juhan Pukk lauale tehnoloogilise probleemi, mille lahendamine nõuab osalejatelt nii loovust kui ka tehnilist taipu. Samuti jagab Tarmo Schmidt oma kogemusis turismisektorist, andes osalejatele võimaluse õppida turismiettevõtluse väljakutsetest ja võimalustest.
Registreerimise lõpuni on jäänud

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Programmijuht

Piia Vettik-Leemet
Majandusteaduskond
Ettevõtluse õppetool
ettevõtluse nooremlektor
Narva mnt 18–4046
+372 737 5641
Piia Vettik-Leemet
Majandusteaduskond
Ettevõtluse õppetool
ettevõtluse nooremlektor
Narva mnt 18–4046
+372 737 5641