Tehnoloogiaettevõtlus

Mikrokraadiprogrammi eesmärk on anda ülevaade ettevõtlusprotsessist ja ettevõtlusvõimalustest tehnoloogiasektoris.

 

Õppekeel: eesti
Toimumisaeg: 01.02.–15.06.2023, vaata täpsemalt altpoolt
Maht: 12 EAP-d
Hind: 1800 eurot
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: põimõpe
Registreerumise tähtaeg: 29.01.2023 (pikendatud)
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: jah
Lisateave: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313

Mikrokraadiprogrammis saab ülevaate kaasaegsest teadmus- ja tehnoloogiapõhisest ettevõtlusest, ärimudelitest, sektori erinevustest, teadmussiirdest, rahvusvahelistumisest, eripäradest võrreldes teiste traditsiooniliste ettevõtlusvaldkondadega, tehnoloogiaettevõtete rahastamisest ja kasvust, intellektuaalomandi rollist, tootearendusest jne. Oma kogemusi vahendavad tehnoloogiasektoris tegutsevad ettevõtjad.

Mikrokraadiprogramm sobib neile, kes on huvitatud tehnoloogilisest ettevõtlusest või soovivad alustada või suurendada oma tehnoloogilist ettevõtet, laiendada selle tegevust või luua uuenduslikku ärimudelit.

Õppejõududeks on Tartu Ülikooli vähemalt magistrikraadiga töötajad ja praktikud väljaspoolt ülikooli.

Mikrokraadiprogrammi läbinu

  • saab aru tehnoloogiaettevõtluse eripäradest ja väljakutsetest, ettevõtlusprotsessist, tehnoloogia rollist ettevõtlusprotsessis;
  • teab tehnoloogiaettevõtete arengu seaduspärasusi, ettevõtete olukorda maailmas ja Eestis, turusuundumusi, ärivõimalusi nii Eestis kui ka maailmas;
  • saab aru tehnoloogiaettevõtte käivitamisest, rahastamisest, juhtimis- ja tugiprotsesside eripäradest, strateegilistest valikutest ja kasvuvõimalustest;
  • orienteerub tehnoloogiaettevõtte ärikontseptsioonides ja valdkonna põhimõistetes;
  • oskab analüüsida ja kujundada tehnoloogia- ja teadmuspõhist ettevõtlusprotsessi ja ettevõtte strateegiat ning ärimudelit tehnoloogiaettevõttes.

Õppetöö toimub kevadsemestril 2022/2023 ja koosneb kahest õppeainest:

 

Toimumisajad 2023:

  • 10. ja 17. veebruar
  • 10., 24. ja 31. märts
  • 14., 21. ja 28. aprill
  • 5., 12., 19. ja 26. mai

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning motivatsioonikirja esitamine.


Lühikese motivatsioonikirja palume sisestada kursusele registreerumisel väljale „täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega“. Palun esitage seal oma hariduslik ja tööalane taust ning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.


Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, on vajalik esitada haridust tõendav dokument, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee hiljemalt 22. jaanuariks 2023.

Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 25. jaanuaril 2023.

Registreerumise lõpuni on jäänud

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Registreerimise lõpuni on jäänud

Programmijuht

Piia Vettik-Leemet
Majandusteaduskond
Ettevõtluse õppetool
ettevõtluse nooremlektor
Narva mnt 18–4046
+372 737 5641
Piia Vettik-Leemet
Majandusteaduskond
Ettevõtluse õppetool
ettevõtluse nooremlektor
Narva mnt 18–4046
+372 737 5641
Tudengid

Õpi eksternina majandusteaduskonnas

Inimeste siluetid päikeseloojangu taustal. Inimesed hüppavad õhku.

Seminar „Kuidas hoida töötajate tööheaolu?“

Ivan Sergejev

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde