Tulevikujuhi arenguprogramm

Mikrokraadiprogramm annab praktiseerivatele juhtidele teadmised ja oskused töiste olukordadega toimetulekuks iseenda väärtusi, suhteid ja organisatsiooni eesmärke arvestaval viisil. Programmi eesmärk on suurendada õppijate eneseteadlikkust ning -kindlust rakendada uuemaid teaduspõhiseid juhtimisvõtteid oma meeskonnas.

Õppekeel: eesti
Toimumisaeg: (04.09.2023–16.06.2024) 
Maht: 15 EAP-d
Hind: 2250 eurot
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: põimõpe
Registreerumise tähtaeg: 21.08.2023
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: jah
Lisateave: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313

Vähemalt bakalaureusekraad ja kolmeaastane juhtimiskogemus. Programm sobib nii esmatasandi kui ka keskastmejuhtidele.

Õppejõududeks on majandusteaduskonna juhtimise õppetooli töötajad ja külalisõppejõud Kristjan Pulk, Sonja A. Sackmann, Andres Liinat (juhtimiskonsultant), Krista Jaakson, Janno Järve (CentAR) ja Veiko Valkiainen.

Programmi läbinu

  • tunneb ratsionaalsete ning administratiivsete otsustamismudelite eripärasid ning erinevusi;
  • oskab ära tunda heuristikute ning kognitiivsete nihete mõju otsuste tegemisel;
  • teab, mis on vastutustundlik juhtimine eri tasanditel (indiviid, meeskond, organisatsioon, ühiskond), ja on analüüsinud selle dilemmasid, sh kultuurideüleses kontekstis.
  • teab, kuidas vastutustundlikku juhtimiskäitumist arendada
  • mõistab meeskonnatööd, peamisi meeskonnatöö protsesse, sünergia tekkimist, rolle meeskonnas ja seda, kuidas saavutada meeskonnas suurt tulemuslikkust;
  • teab peamisi läbirääkimiste tüüpe ja oskab sellele vastavalt valida läbirääkimiste taktika;
  • on harjutanud eri tüüpi läbirääkimisi rollimängudes;
  • on avastanud ja saanud teadlikumaks oma eelistatud isiklikust juhtimiskäekirjast;
  • on alustanud oma juhtimisstiili kujundamist viisil, mis toetuks eelkõige õppija loomuomastele tugevatele külgedele ja oleks kooskõlas tema väärtushinnangutega;
  • oskab teadlikumalt kohandada oma juhtimisstiili vastavalt kontekstile ja olukorrast tulenevatele vajadustele.

 

Õppetöö toimub nii sügis- kui ka kevadsemestril 2023/2024. Õppes kasutatakse loenguid, rühmaarutelusid, praktilisi (grupi)töid ning enesehindamist. Osa loenguid on inglise keeles, lugemismaterjalid on valdavalt ingliskeelsed. Õppetöö on auditoorne, eeldab aktiivset osalemist ja kohtumistevahelisel ajal iseseisvat tööd.


Sügissemestril toimuvad õppeained SVMJ.03.019 Otsustamismustrid- ja mudelid juhtimises (3 EAP-d), SVMJ.03.020 Eetilised küsimused sidusgruppide juhtimises (Responsible Leadership), SVMJ.03.021 Meeskonna juhtimise väljakutsed (3 EAP-d).

Link sügissemestri tunniplaanile (tunniplaan on nähtav avanevas kalendris edasi liikudes alates 2. õppenädalast (15.–16. septembrist)). Lisaks leiab iga õppeaine toimumisajad õppeaine lehelt.


Kevadsemestril toimuvad õppeained SVMJ.03.017 Läbirääkimiste taktika ja praktika (3 EAP-d) ja SVMJ.03.018 Isikliku juhtimiskäekirja teadlik kujundamine (3 EAP-d). Tunniplaan valmib detsembris.

 

Vastuvõtu eelduseks on
1) bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, on vajalik esitada haridust tõendav dokument.
2) Vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus. CV ja vajaduse korral haridust tõendava dokumendi palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee hiljemalt 21. augustiks 2022.
Kuna kohtade arv on piiratud, tehakse vastuvõtuotsus 30. augustiks 2022.

 

Loe lisaks ja registreeri siin

Registreerumise lõpuni on veel jäänud

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta

LUP22

Mille põhjal teha teadlik erialavalik?

Business Administration Study Session

Get premium quality education! The University of Tartu offers all level study programs in English.